Kan ik bij Zeeman gebruik maken van herroepingsrecht?

back

Na ontvangst van je bestelde artikelen, krijg je als klant van www.zeeman.com een periode van 30 dagen de tijd om je te bedenken. Je kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar je bent hiertoe niet verplicht. Wil je een beroep doen op het herroepingsrecht, breng ons dan daarvan op de hoogte vóórdat de herroepingstermijn is verstreken. Deze mededeling kun je per mail verzenden naar service@zeeman.com. Wij sturen je een ontvangstbevestiging. Voor de duidelijkheid: je bent hier dus niet toe verplicht. Je kunt ook gewoon naar de winkel gaan om artikelen die je niet wilt hebben, terug te brengen (binnen 30 dagen). Let op! Dit betekent niet dat je op deze manier je bestelling kunt wijzigen of annuleren.

Gevolgen van de herroeping

Bij herroeping van de overeenkomst, ontvang je betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan terug. Als er verzendkosten gemaakt zijn worden deze terugbetaald, mits de order in zijn geheel wordt geretourneerd. De kosten die gemaakt zijn om te retourneren zijn voor eigen rekening. Wij betalen je met hetzelfde betaalmiddel terug als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen wij je voor terugbetaling geen kosten in rekening brengen. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen ontvangen hebben, of tot de tijd dat je hebt aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen zo snel mogelijk, en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te sturen of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. Doorgaans zijn deze kosten van het terugzenden € 6,95. Terugbrengen naar een van onze winkels is gratis.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. In het hoofdstuk 'Retourneren' kan je lezen hoe je artikelen terug kunt brengen naar een van de Zeemanwinkels in de buurt, of terug kunt sturen naar zeeman.com.

Termijn van terugbetaling

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Bijlage: 
Herroepingsformulier (PDF)

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Voor Nederland:

Aan:
Zeeman webshop
p/a: Postbus 301
2400 AH Alphen aan den Rijn

 

Voor Belgie: 

Aan:

Zeeman webshop
Oudedijk 1, BE-9130,
Kallo
BV 21, 2139BIS


service@zeeman.com

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende 
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroep/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.