back

Kansen voor iedereen.

Steeds meer mensen willen bij Zeeman werken. Dat zien we terug op het servicekantoor en in de winkels. We willen ook kansen bieden aan mensen van wie de capaciteit wordt onderschat. Daarom hebben we de afgelopen jaren meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst genomen.

Zeemanschool.

We zijn zuinig op talent en ambitie. We leiden onze medewerkers op en geven ze kansen om te groeien. Al vele jaren bieden we onze winkelmedewerkers via de Zeemanschool de mogelijkheid een beroepsopleiding te volgen of een interne workshop te volgen. Ruim 2.725 medewerkers hebben in 2017 meegedaan aan een workshop, miniworkshop of een praktijkworkshop (dat is een workshop gegeven in het filiaal).

Save the Children India.

Sinds 2005 sponsort Zeeman een school in Mumbai van de organisatie Save The Children India. Deze school ligt vlak naast de wijk Dharavi, de grootste sloppenwijk van Centraal Azië. Elke dag worden 250 gehandicapte kinderen uit deze wijk opgehaald. Ze krijgen een opleiding vanaf de lagere school tot aan een beroepsopleiding. Zo kunnen ze elektricien, timmerman of kapper worden. Kinderen die eerst kansloos leken komen nu in aanmerking voor een echte baan en kunnen in hun eigen inkomen voorzien.

Save Our Sisters India en Bangladesh.

Een ander project van de organisatie Save The Children India waar Zeeman sinds 2009 bij betrokken is: Save Our Sisters India, dat zich bezighoudt met het tegengaan van meisjeshandel en het helpen van de slachtoffers daarvan. De steun van Zeeman is in de jaren 2017 tot 2019 gebruikt voor een project waarin de meest kwetsbare meisjes die in de wijken van Mumbai wonen met veel prostitutie, weerbaar gemaakt worden en een opleiding krijgen zodat ze niet ongewild in de prostitutie terecht komen.

Nu dit project goed loopt is hier een andere sponsor voor gevonden, zodat voor het jaar 2020 met deze sponsoring een nieuwe activiteit gestart kon worden, namelijk het repatriëringsproject. Meisjes die ongewild de prostitutie in gekomen zijn en vervolgens zijn bevrijd krijgen via het Save Our Sisters project een opleiding, en willen vervolgens vaak terug naar hun geboortestreek. Dat is vaak in een ander land, bijv. Bangladesh. Dit stuit vaak op moeilijkheden op diverse gebieden (juridisch, vervoer, grenzen) waardoor het vaak heel lang duurt voor de meisjes weer thuis zijn. Er wordt nu gewerkt aan een infrastructuur die het mogelijk maakt de meisjes sneller naar huis te krijgen zodat ze hun normale leven weer op kunnen pakken.

Vanaf augustus 2019 is Zeeman ook gestart met Save Our Sisters Bangladesh. Vlak buiten de hoofdstad Dhaka wordt een opvanghuis voor meisjes die verhandeld zijn en in de prostitutie terecht zijn gekomen gesteund. Ook hier wordt ook voor een opleiding gezorgd zodat de meisjes weer nieuwe kansen krijgen.