back

We werken samen
met onze leveranciers.

We kunnen niet zonder onze leveranciers. Daarom zijn we erg zuinig op onze relaties. We werken nauw met ze samen, ook als een keer iets niet in orde is. Uit ervaring weten we dat we dan uiteindelijk meer bereiken.

Onze fabrikanten.

Zeeman heeft geen eigen fabrieken. Wel werken we direct samen met gespecialiseerde fabrieken die ook voor andere merken produceren. We kennen de mensen die voor ons werken, want we kiezen ervoor om langdurige relaties met hen op te bouwen. Op die manier kunnen we invloed uitoefenen op hun werkwijze. Samen werken we aan verduurzaming van de Zeeman collecties en aan goede en veilige arbeidsomstandigheden in de keten. Onze inspanningen hebben al bijgedragen aan structureel betere en veiligere werkomstandigheden.

Code of conduct.

Voor alle partijen waar we mee samenwerken heeft Zeeman een uitgebreide gedragscode ontwikkeld: de Zeeman Code of Conduct. Deze is gebaseerd op de code van het Ethical Code Inititiative (ETI). De hoofdpunten zijn: geen gedwongen arbeid, geen discriminatie, geen kinderarbeid, een veilige en hygiënische werkplek. Voordat we met fabrikanten in zee gaan, vragen we naar hun MVO-beleid en moeten zij de gedragscode ondertekenen. Zo verklaren ze zich aan de afspraken te houden.

Fabrieksaudits.

We willen dat alle fabrieken waar onze producten worden gemaakt, gecontroleerd zijn door een onafhankelijke partij. Op dit moment is 99% van alle fabrieken gecontroleerd, en 84% van alle fabrieken is gecontroleerd door een onafhankelijke partij. Tijdens deze audits controleren we de fabriek op 252 punten. We checken onder andere of de werkomstandigheden schoon en veilig zijn, of er geen gedwongen arbeid, discriminatie en kinderarbeid is. Daarnaast checken we de kwaliteitsprocessen in de fabriek.

Audit resultaten 2017.

In 2017 hebben we voor het eerst de resultaten van onze fabriekscontroles gepubliceerd. De fabriekscontroles worden uitgevoerd op basis van een lijst van 252 punten. De resultaten ordenen we in kleine, middelgrote en grotere verbeterpunten. Van de grotere verbeterpunten vinden wij dat er direct actie moet worden ondernomen. Dit waren er in 2017 67, dus gemiddeld 1,2 verbeterpunt per fabriek. Deze punten waren grotendeels van administratieve aard (86%). Voor ieder incident geldt als vervolgstap dat we samen met de fabriek een verbeterplan opstellen en een tijdstip afspreken wanneer we op de naleving komen controleren. In 2018 willen we dat er voor alle verbeterpunten corrigerende acties zijn uitgevoerd. We zijn trots dat we deze belangrijke stap hebben gezet ten aanzien van transparantie, want we delen naast onze mijlpalen óók waar nog verbeteringen nodig zijn