back

We werken samen
met onze leveranciers.

We kunnen niet zonder onze leveranciers. Daarom zijn we erg zuinig op onze relaties. We werken nauw met ze samen, ook als een keer iets niet in orde is. Uit ervaring weten we dat we dan uiteindelijk meer bereiken.

Onze fabrikanten.

We kennen de mensen die voor ons werken. In de landen waar we onze producten laten maken, hebben we langdurige relaties met onze leveranciers. Op die manier kunnen we invloed uitoefenen op hun werkwijze. Zo zijn we zeker van een constante kwaliteit voor een lage prijs.

Code of conduct.

Voor alle partijen waar we mee samenwerken heeft Zeeman een uitgebreide gedragscode ontwikkeld: de Zeeman Code of Conduct. Deze is gebaseerd op de code van het Ethical Code Inititiative (ETI). De hoofdpunten zijn: geen gedwongen arbeid, geen discriminatie, geen kinderarbeid, een veilige en hygiënische werkplek.

Audits.

In opdracht van Zeeman voert TÜV SUD Global Inspection Limited onafhankelijke audits uit bij leveranciers buiten Europa. Ook geven ze ons advies over mogelijke procesverbeteringen. Als we artikelen inkopen via Europese leveranciers, vragen we naar de herkomst van de kleding en textiel en om de beschikbare audit rapporten.