back

Onze dilemma’s.

Omdat we op een maatschappelijk verantwoorde manier willen ondernemen komen we soms ook voor dilemma’s te staan. Daar willen we open en eerlijk over zijn. Daarom zijn we voortdurend met onze stakeholders in dialoog over moeilijke keuzes en de dingen die beter kunnen. Enkele voorbeelden:

Leefbaar loon.

De minimumlonen zijn in landen als Bangladesh, India en Pakistan lager dan de leefbare lonen. We willen dat werknemers van Zeeman-fabrikanten een eerlijk loon verdienen waar alle basisbehoeften van betaald kunnen worden. Daar tekenen onze fabrikanten voor in onze Code of Conduct. Maar wat een leefbaar loon precies is, blijft lastig te bepalen. Het verschilt per persoon, maar ook per regio en per land. Om dit dilemma aan te pakken moeten we samenwerken met alle betrokken partijen. Daarom hebben we in 2016 ook het IMVO Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertekend en zijn we lid geworden van het Ethical Trading Initiative (ETI). ETI-leden werken al jaren samen om een leefbaar loon te bewerkstelligen. De lessen die geleerd zijn, worden nu gebruikt om daadwerkelijke verbeteringen tot stand te brengen.

Transparantie in de keten.

Wij controleren de fabrieken waar we mee samenwerken. We spreken precies af wat er verbeterd moet worden. En wanneer. Uit ervaring weten we dat er op die manier ook echt iets verandert. Als er iets niet in orde is in een fabriek, streven we ernaar om de situatie ter plekke te verbeteren. We zouden de samenwerking ook kunnen stoppen, maar daar helpen we de mensen die er werken niet verder mee. Door het ondertekenen van het IMVO Convenant Duurzame Kleding en Textiel, verplicht Zeeman zich tot het delen van de productielocaties met het secretariaat van het convenant. In 2017 is een lijst gepubliceerd waarin alle fabrikanten van de ondertekenaars van het convenant vermeld staan. In de kledingsector worden orders regelmatig uitbesteed, dit noemen we sub-contracting. De lokale agenten van Zeeman zorgen ervoor dat fabrikanten ons beleid rond sub-contracting naleven. Uitbesteden mag alleen als Zeeman van tevoren goedkeuring heeft verleend en als de sub-contractor kan werken volgens onze gedragscode.

Gebruik duurzame materialen.

We willen steeds meer kleding en textiel van duurzame materialen aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan biologisch katoen of gerecyclede materialen. Daarom zijn we in 2014
lid geworden van het Better Cotton Initiative (BCI). In 2020 moet 25% van onze totale collectie uit duurzame materialen bestaan. Soms zijn duurzame materialen duurder. En we willen de verkoopprijs van onze producten niet verhogen. Door de handen ineen te slaan hopen we dit dilemma te kunnen doorbreken.