back

 

 

 

 

 

Zeeman aangesloten bij verduurzamingsplan kleding- en textielsector.

6 juli 2016

Zeeman aangesloten bij verduurzamingsplan kleding- en textielsector.

Zeeman tekende samen met meer dan vijftig andere bedrijven in de kleding- en textielsector op 4 juli het convenant waarin wordt afgesproken gezamenlijk te werken aan verdere verduurzaming van de sector. Gezamenlijk vertegenwoordigen de deelnemers aan het convenant een derde van de omzet op de Nederlandse kledingmarkt. Dat is 4 miljard euro.

Het is bijzonder dat zoveel partijen de handen ineenslaan en bedrijven, NGO's, vakbonden en overheid nu gaan samenwerken aan een duurzamere sector. Zeeman heeft zich bij het convenant aangesloten omdat de doelstellingen passen bij het beleid dat Zeeman al jaren voert, en omdat het effectief is om op dit vlak een bredere samenwerking te intensiveren.

Arnoud van Vliet, manager mvo & kwaliteit van Zeeman: "Al sinds de oprichting van het familiebedrijf, in 1967, zet Zeeman zich in om goede en goedkope kleding en textiel met respect voor mens en milieu te produceren. Zeeman blijft actief werken aan de verdere verduurzaming van de collectie en de productieketen, en publiceert dit ook al jaren in een mvo-jaarverslag. Bij het opstellen van de verbeterpunten betrekt Zeeman haar stakeholders. Die input hebben we onlangs vastgelegd in een speciaal boekje, "26 puntjes van kritiek", dat is ontstaan uit gesprekken met verschillende partners, organisaties, leveranciers en klanten."

Behalve kleding en textielbedrijven doen ook andere organisaties mee. Deze vijftien organisaties zijn nauw betrokken bij de doelen van het convenant: de arbeids-, milieu- en dierenwelzijn omstandigheden verbeteren in landen waar Nederlandse bedrijven kleding en textiel laten maken. Dankzij deze partners met hun internationale netwerk en lokale contacten kunnen in de productielanden overheden, vakbonden en non-gouvernementele organisaties betrokken worden bij de uitvoering van het convenant.
Het convenant bouwt verder op afspraken die al in 2013 werden gemaakt in het zogenaamde Plan van Aanpak 'Verduurzaming Nederlandse textiel- en kledingsector 1.0'. Bij dat Plan van Aanpak is Zeeman ook betrokken geweest.

Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op www.perssupport.nl