back

 

 

 

Zeeman maakt productielocaties openbaar. 
Volgende stap in transparantie.

29 mei 2019

Zeeman maakt productielocaties openbaar. 
Volgende stap in transparantie.

Zeeman heeft vandaag de productielocaties bekend gemaakt waar het bedrijf haar artikelen produceert. De lijst is online gepubliceerd, tegelijk met het MVO-jaarverslag over 2018. Hierin wordt openheid gegeven over de voortgang van het MVO-beleid en worden de ambities gedeeld voor 2019.

Op de website van Zeeman is voortaan een wereldkaart te vinden waarop de leveranciers worden getoond. Hierop worden onder andere de leveranciersnaam, de adresgegevens, het type fabriek (textiel of non-textiel) en het aantal medewerkers in de fabriek weergegeven. Arnoud van Vliet, manager MVO & Kwaliteit bij Zeeman, vertelt: "We willen graag transparant zijn over waar onze producten worden gemaakt. Al jarenlang zijn we open over de manier waarop wij produceren, maar waren we wat terughoudend in het delen van de locaties vanwege de concurrentiegevoeligheid. We hebben immers lang geïnvesteerd in goede relaties. Echter, in gesprekken met NGO's zoals Schone Kleren Campagne zijn we tot nieuwe inzichten gekomen. Waar we via het textielconvenant onze productielocaties al in een geaggregeerde lijst hadden laten opnemen, gaan we vanaf heden over tot volledige transparantie middels publicatie op onze eigen website."

De bekendmaking van het MVO-jaarverslag vond plaats op het servicekantoor van Zeeman in aanwezigheid van Schone Kleren Campagne. "Met de bekendmaking van de productielocaties vandaag zet Zeeman een belangrijke stap op weg naar meer transparantie. Het wordt nu voor onszelf, maar ook voor lokale ngo's en vakbonden voortaan gemakkelijker om Zeeman aan te spreken als er misstanden zijn in deze fabrieken en hierover in gesprek te gaan", aldus Suzan Cornelissen van Schone Kleren Campagne.

Ketentransparantie als basisprincipe
Zeeman doet al jarenlang verslag van haar MVO-beleid, om te laten zien hoe elke dag wordt gewerkt aan goede en verantwoord geproduceerde kleding en textiel voor zoveel mogelijk mensen.

Erik-Jan Mares, CEO van Zeeman, licht toe: "Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt sinds de oprichting van Zeeman in 1967 deel uit van onze manier van werken. Wij noemen dit zuinig, in de dubbele betekenis: kostenbewust en zorgzaam. Zorgvuldig omgaan met mens, milieu, maatschappij en middelen. We willen open en transparant zijn over alles wat we doen; zowel over dingen die goed gaan, als over dilemma's die er spelen. Ketentransparantie is wat ons betreft één van de basisprincipes van maatschappelijk verantwoord ondernemen."

Alle verbeterpunten opgelost
In het MVO-jaarverslag over 2017 deelde Zeeman voor het eerst de resultaten van de audits die door een onafhankelijke partij zijn uitgevoerd bij fabrikanten in het Verre Oosten en Turkije. De 67 verbeterpunten die toen aan het licht kwamen, zijn inmiddels samen met de leveranciers opgelost. Het grootste deel van de toen geconstateerde punten ging over lonen en werktijden; tijdens audits waren niet altijd de juiste loon- en/of presentielijsten aanwezig waardoor loonuitbetaling en werktijden niet konden worden geverifieerd.

Het uitvoeren van audits en daarmee het verbeteren van fabrieken is een continu proces. In 2018 zijn er weer 41 audits uitgevoerd in opdracht van Zeeman. Tijdens iedere audit wordt een fabriek op 252 punten gecheckt; in totaal dus 10.332 punten. Hierbij zijn 72 verbeterpunten geconstateerd. Dat dit er meer zijn dan een jaar eerder, is te verklaren doordat er met de gecontroleerde fabrieken in 2018 relatief kort wordt samengewerkt. Inmiddels zijn er 54 punten gecorrigeerd.