back

 

 

 

 

 

Zeeman ondertekent Bangladesh Fire and Safety agreement.

17 mei 2013

Zeeman ondertekent Bangladesh Fire and Safety agreement.

Na zorgvuldige bestudering van het Bangladesh Fire and Safety agreement heeft Zeeman weloverwogen besloten dit veiligheidsakkoord mede te ondertekenen. Zeeman is van mening dat de voorgestelde maatregelen een structurele bijdrage leveren aan de werkveiligheid in de kledingindustrie. Dit boven op de eigen inspanningen die Zeeman al levert op dit punt.

Voor alle partijen waarmee Zeeman samenwerkt, heeft Zeeman een uitgebreide gedragscode ontwikkeld: de Zeeman Code of Conduct. De hoofdpunten hieruit zijn: veilige en hygiënische arbeidsomstandigheden, geen discriminatie, geen kinderarbeid, rechtvaardige sociale omstandigheden en handhaving van alle geldende milieunormen. Al onze agenten en fabrikanten hebben deze Zeeman gedragscode ondertekend. In het verlengde hiervan past het ondertekenen van het Bangladesh Fire and Safety agreement.

Zeeman controleert regelmatig al haar leveranciers op het naleven van deze Code of Conduct. Hierbij laat Zeeman zich ook bijstaan door gespecialiseerde externe partijen. Zo geeft Zeeman serieus inhoud aan haar visie dat goede kleding en textiel niet duur hoeft te zijn, maar dat dit niet ten koste mag gaan van de mensen en het milieu hier en in de landen waar wij produceren.

Het Bangladesh Fire and Safety agreement is naar de mening van Zeeman een goede aanvulling op het beleid dat Zeeman al voert.