back

 

 

 

 

 

Zeeman statement Bangladesh Akkoord.

Alphen aan den Rijn, 25 mei 2021Zeeman statement Bangladesh Akkoord.

We ontvangen soms vragen of Zeeman voortzetting van het Bangladesh Akkoord na 31 mei 2021 ondersteunt. Als deelnemer van het eerste uur heeft Zeeman zich samen met haar Bengaalse leveranciers en de andere deelnemers aan het Akkoord de afgelopen 8 jaar ingezet voor een veiliger kledingindustrie. We staan nog altijd volledig achter de geest van het Bangladesh Akkoord en gezamenlijke voortzetting hiervan. Ook als het resultaat van de onderhandelingen tussen de vakbonden, NGO’s, merken en de textielindustrie opnieuw een juridisch bindend Akkoord zou worden. Voor een effectieve implementatie ervan is het wel bevorderlijk als ook de Bengaalse overheid zich hierin kan vinden.

Van alle oorspronkelijk geconstateerde issues in de fabrieken waar wij mee werken is inmiddels meer dan 96% gecorrigeerd. (Ter vergelijking: het gemiddelde resultaat in het Akkoord is 92%) Dat ons streven van 100% nog niet behaald is, geeft de complexiteit aan van het speelveld en de verbeterpunten. 

In het onlangs verschenen rapport staat het percentage van 91% benoemd, maar dit komt doordat niet alle gecorrigeerde issues al zijn geverifieerd. Het verifiëren loopt vanwege de Corona pandemie enige vertraging op. (Ter vergelijking: het gemiddelde resultaat in het Akkoord is 84%)  

Eerder al heeft Zeeman een aantal belangrijke learnings uit de inspecties van het Bangladesh Akkoord verwerkt in de eigen fabrieksaudits die nu ook in onze andere productielanden uitgevoerd worden door een onafhankelijke partij. Wij zijn voorstander van het uitbreiden van het model van het Bangladesh Akkoord naar andere productielanden.  

We hopen dat de lopende onderhandelingen snel tot een nieuwe overeenkomst zullen leiden.

Zeeman zet zich al jaren in voor veilige arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketen. Dat doen we samen met partners als Fair Wear, het Bangladesh Akkoord en het Convenant duurzame kleding en textiel. Daarnaast zijn we transparant over onze productielocaties en hebben ons uitgesproken voor (inter-)nationale wetgeving gebaseerd op een zorgvuldigheidsverplichting voor bedrijven volgens de OESO-richtlijnen.