back

ACTIEVOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Krasactie 50 jaar van Zeeman, hierna te noemen: 'actie', die wordt georganiseerd door Zeeman textielSupers, gevestigd te Alphen aan den Rijn, hierna te noemen: 'Zeeman'.

Artikel 1 Algemeen
1. Meedoen aan de actie kan met de aankoop van tenminste een artikel in een Belgische [wissel voor andere landen] vestiging van Zeeman gedurende de looptijd van de actie.
2. Deelnemers aan de actie verklaren akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.
3. Deze actie loopt vanaf zaterdag 27 mei t/m zondag 18 juni 2017. Kraskaarten worden uitgedeeld in alle Zeeman winkels gedurende de looptijd van de actie, tenzij de kraskaarten eerder op zijn.
4. Iedere klant van Zeeman kan zo vaak deelnemen aan de actie als hij/zij kraskaarten heeft ontvangen.
5. Medewerkers van Zeeman die direct betrokken zijn bij deze actie en door Zeeman ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 2 Speelwijze
De Actie werkt als volgt:
1. In de winkel ontvang je bij iedere aankoop een kraskaart. De unieke code op de kraskaart is bepalend voor de prijs.
2. Je neemt deel aan de krasactie door vakjes open te krassen op de Zeeman kraskaart en de unieke code in te voeren op zeeman.com
3. De codes van de kraskaarten kunnen t/m 18 juni 2017 worden ingevoerd. Na deze datum vervallen aanspraken op de prijzen automatisch.
4. De opengekraste kraskaart is je bewijsexemplaar en moet je bewaren om je prijs te ontvangen.
5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
6. De trekking van de winnaars geschiedt onpartijdig.

Artikel 3.1 Prijzen
Het prijzenpakket bestaat uit :
1. 50 seconden gratis winkelen bij een Zeeman vestiging. Deze prijs wordt 6 keer uitgedeeld.
2. 1 x Bellenblaaspakket per winkel.
3. Met alle andere wincodes krijg je 10% korting op één artikel naar keuze bij de volgende aankoop bij Zeeman.
4. Alle prijzen zijn persoonsgebonden. Prijzen kunnen niet worden geruild, zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Zeeman.
5. Op 20 juni ontvangt elke deelnemer met de prijs bellenblaaspakket of 10% korting een e-mail. De kraskaart en het mailtje moet in de winkel overhandigd worden als de prijs opgehaald wordt. De prijzen kunnen tot en met 30 juni 2017 worden geclaimd.
6. De winnaars van 50 seconden gratis winkelen krijgen een e-mail waarin staat dat ze deze prijs gewonnen hebben en Zeeman zal contact met hen opnemen.

Artikel 3.2 50 seconden gratis winkelen
1. Er zullen geen andere klanten aanwezig zijn in de winkel gedurende de actie.
2. Er wordt een afspraak met jouw Zeeman filiaal gemaakt om de actie uit te voeren. Dit zal plaatsvinden vlak voor of na sluitingstijd.
3. Enkel de winnaar zelf mag de actie uitvoeren. Hulp van anderen is niet toegestaan.
4. Er mag voor exact 50 seconden worden geshopt. De tijd zal met behulp van een stopwatch worden bijgehouden door een personeelslid van Zeeman. De tijd wordt hardop afgeteld van 50 naar 0 door de medewerker. Alles wat binnen de 50 seconden in het mandje zit, is gratis.
5. Er mag enkel met 1 Zeeman-mandje tegelijk worden geshopt. Is het mandje vol, mag er een volgend mandje gepakt worden door de winnaar om te vullen, etc.
6. Er mogen maximaal 3 dezelfde artikelen in het mandje gestopt worden. Verschillende kleuren en maten van hetzelfde soort artikel gelden als dezelfde artikelen
7. De gratis geshopte artikelen mogen niet worden geruild of geroutineerd voor geld of andere producten. De winnaar ontvangt daarom geen kassabon.

Artikel 4 Deelname
8. Als je gedurende de actieperiode een aankoop doet bij Zeeman en een kraskaart ontvangt, maak je kans op één van de prijzen als je de code op de actiesite invoert.
9. Deelnemers aan de actie moeten ouder zijn dan 18 jaar, of voor personen onder de 18 jaar is toestemming van een ouder noodzakelijk.

Artikel 5 Gebruikersgegevens
1. Iedere deelnemer moet juiste en volledige gegevens verstrekken. Onjuiste of onvolledige inzendingen neemt Zeeman niet in behandeling.
2. De persoonsgegevens die je ons verstrekt, worden niet aan derden doorgegeven.
3. De door deelnemers verstrekte NAW-gegevens worden ten behoeve van Zeeman verzameld door Persuade Brand Interaction (Persuade Brand Interaction is een merknaam van Rijshouwer BV).

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Zeeman is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie. Deelname is voor eigen risico.
2. Zeeman, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn tevens niet aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel dienen te maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen.
3. Indien een door Zeeman verzonden e-mail niet is aangekomen op het aangegeven e-mailadres, bijvoorbeeld doordat een provider de e-mail niet doorzendt naar het opgegeven e-mailadres, of anderszins, kan Zeeman hierop niet worden aangesproken.
4. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Zeeman aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door Zeeman openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Zeeman niet worden tegengeworpen of aangerekend en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Zeeman in het leven roepen.
5. Zeeman handelt met haar acties in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

Artikel 7 Rechten Zeeman
1. Zeeman behoudt zich het recht voor te allen tijde uw deelname aan de actie op te schorten of te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Zeeman hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
2. Zeeman behoudt zich tevens het recht voor om ingezonden formulieren te weigeren als zij reden heeft om aan te nemen dat daarmee is gefraudeerd.

Artikel 8 Slotbepalingen

1. Het merk Zeeman is een geregistreerd merk. Niets uit de inhoud van deze actie en/ of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Zeeman.
2. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
3. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
4. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Zeeman per e-mail via: service@zeeman.com. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.