ACTIEVOORWAARDEN

1. Voorwaarden #zeemandance actie
1.1 Deze voorwaarden (hierna “wedstrijdvoorwaarden”) zijn van toepassing op de Zeeman #zeemandance actie (hierna “wedstrijd”). De wedstrijd wordt georganiseerd door Zeeman, gevestigd te Alphen aan den Rijn (hierna “Zeeman”).
1.2 De actie start op 17 augustus en eindigt op 31 augustus. Deelname na 31 augustus is niet meer mogelijk.
1.3 Tot en met 31 augustus kunnen deelnemers een Zeemandance (filmpje waarin ze dansen op de Zeeman muziek) delen op social media kanalen: Facebook, YouTube, Instagram of op TikTok. Op alle kanalen kan dit door een video te delen en in het bericht de hastag #zeemandance te gebruiken. Zeeman zal de inzendingen monitoren en de persoon met het leukste dansje tot winnaar uitroepen.
1.4 De deelnemer van wie de #zeemandance wint, krijgt tijdig bericht. Er zijn meerdere winnaars mogelijk. De winnende #zeemandance zal op de social mediakanalen van Zeeman worden gedeeld.
1.5 Deze wedstrijdvoorwaarden kunnen tussentijds door Zeeman worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken op deze pagina.

2. Deelname aan de wedstrijd
2.1 Deelname kan door een video te delen van een dansje op de Zeeman muziek, te vinden op de website van Zeeman, en te delen met #zeemandance op social media.
2.2 Minderjarige deelnemers dienen toestemming te hebben van ouders of voogd om deel te nemen.

3. Prijzen / attenties
3.1 Indien jouw #zeemandance tot winnaar wordt uitgeroepen, geeft dit recht op een waardebon van 20 euro, in te wisselen in alle winkels. Maar niet op de webshop.

4. Intellectuele eigendomsrechten
4.1 Zeeman is onherroepelijk gerechtigd de #zeemandance video’s die zijn ingezonden openbaar te maken door middel van vastlegging en/of publicatie op de website en social media.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Zeeman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, welke ook, die het gevolg is van onjuistheid en/of onrechtmatigheid (inclusief onrechtmatig gebruik door derden) van #zeenmandance video’s die gebruikers publiceren waar dan ook.
5.2 Ook aanvaardt Zeeman geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe sites of media waarop foto’s van #zeemandances mogelijk (verder) worden gepubliceerd.

6. Privacy
6.1 Door deelname geeft de deelnemer toestemming tot de verwerking van de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens.
6.2 Zeeman, gevestigd te Alphen aan den Rijn, Nederland, aan het adres Schans 15, is de verantwoordelijke voor het verzamelen en het gebruik van de persoonsgegevens van deelnemers in het kader van de wedstrijd.
6.3 Persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden niet aan derden verstrekt, behalve aan de partij die diensten voor ons verricht in het kader van deze wedstrijd (Persuade, ‘s- Hertogenbosch), e.e.a. in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. Persuade kan als bewerker in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden aangemerkt.
6.4 Zeeman mag de verstrekte persoonsgegevens publiceren naast de door een deelnemer ingezonden #zeemandance in het kader van de bekendmaking van de winnaar via de website en zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

7 Overig
7.1 Deze wedstrijdvoorwaarden zijn te raadplegen op deze pagina.
7.2 Zeeman is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de wedstrijd en/of deze wedstrijdvoorwaarden gedurende de looptijd van de wedstrijd te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze wedstrijd te staken, zonder dat Zeeman daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemer. Wijziging van de wedstrijd en/of deze wedstrijdvoorwaarden dan wel staking van de wedstrijd, zal door Zeeman bekend worden gemaakt op de wedstrijdsite.
7.3 Over deze wedstrijdvoorwaarden en de uitslag van de prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.
7.4 Op de wedstrijd en deze wedstrijdvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze wedstrijdvoorwaarden of de wedstrijd kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Alphen aan den Rijn, augustus 2018