back

 

 

 

 

 

Conformiteitsverklaring.

Op de etiketten van artikelen die als persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden beschouwd, zoals ovenwanten, pannenlappen en bepaalde andere handschoenen, wordt verwezen naar een conformiteitsverklaring. Deze garandeert dat deze artikelen zijn vervaardigd in overeenstemming met de Europese richtlijnen inzake persoonlijke beschermingsmiddelen. Wilt u meer weten over het door u gekochte artikel? Navigeer dan hieronder naar de verklaringen conform Verordening (EU) 2016/425 over persoonlijke beschermingsmiddelen.