back

Onze productielocaties.

Sinds mei 2019 zijn we open over de productielocaties van de fabrieken die voor Zeeman produceren. Met het tekenen van de Transparency Pledge onderschrijven we onze commitment voor meer transparantie. Zeeman heeft geen eigen fabrieken en er wordt in de fabrieken dus ook voor andere merken en retailers geproduceerd. Wij investeren in lange termijnrelaties en kennen de fabrieken met wie we samenwerken. Al onze fabrieken hebben onze gedragscode ondertekend.

Op de wereldkaart kan je navigeren naar de verschillende landen en zien waar de productielocaties gevestigd zijn. Daarnaast delen we de volgende informatie: naam, adres, het aantal medewerkers, jaartal start samenwerking, of ze textiel- of andere producten maken en of ze duurzamer katoen gebruiken en/of Oeko-tex gecertificeerd zijn. Twee maal per jaar werken we de gegevens bij en alleen fabrieken waarmee we structureel samenwerken zijn vermeld (langer dan een jaar). Download hier de volledige lijst met fabrieken. Vanaf eind 2019 communiceren we via onze producten in welk land het geproduceerd is.

Code of conduct.

Voor alle partijen waar we mee samenwerken heeft Zeeman een uitgebreide gedragscode ontwikkeld: de Zeeman Code of Conduct. Deze is gebaseerd op de code van het Ethical Code Inititiative (ETI). De hoofdpunten zijn: geen gedwongen arbeid, geen discriminatie, geen kinderarbeid, een veilige en hygiënische werkplek. Voordat we met fabrikanten in zee gaan, vragen we naar hun MVO-beleid en moeten zij de gedragscode ondertekenen. Zo verklaren ze zich aan de afspraken te houden.

Fabrieksaudits.

We willen dat alle fabrieken waar onze producten worden gemaakt, gecontroleerd zijn door een onafhankelijke partij. Op dit moment is 99% van alle fabrieken gecontroleerd, en 94% van alle fabrieken is gecontroleerd door een onafhankelijke partij. Tijdens deze audits controleren we de fabriek op 252 punten. We checken onder andere of de werkomstandigheden schoon en veilig zijn, of er geen gedwongen arbeid, discriminatie en kinderarbeid is. Daarnaast checken we de kwaliteitsprocessen in de fabriek.

Fairwear Foundation.

Sinds 2019 zijn we lid van de Fairwear Foundation. Dit betekent onder andere dat de mensen die onze kleding en textiel maken een veilige werkomgeving hebben, een leefbaar loon krijgen en niet te veel overuren maken.

Je kunt erop vertrouwen dat we ons overal houden aan de Code of Labour Practices (CoLP) van Fairwear. Deze regels zijn gebaseerd op die van de International Labour Organisation (ILO):

1. Geen gedwongen werk

2. Vrijheid om je aan te sluiten bij een vakbond en te onderhandelen 

3. Geen discriminatie op de werkvloer 

4. Geen kinderarbeid

5. Betaling van een leefbaar loon

6. Redelijke werktijden

7. Een gezonde en veilige werkomgeving

8. Een wettelijk bindend arbeidscontract

 

Fairwear werkt met lokale experts. Zij controleren én begeleiden onze fabrieken ter plekke. Bovendien komt in al onze fabrieken - op een zichtbare plek - een poster te hangen waarop staat welke rechten de medewerkers hebben. Er staat een telefoonnummer op van een hulplijn. Fabrieksmedewerkers kunnen dat nummer bellen als ze vinden dat de fabriek zich niet aan de regels houdt. De meldingen van de fabrieksmedewerkers komen rechtstreeks binnen bij Fairwear. Zij nemen vervolgens contact op met Zeeman. En samen gaan we op zoek naar een oplossing. Dit systeem is een goede en gerichte aanvulling op onze eigen monitoring. Het helpt ons bij het verder verbeteren van de arbeidsomstandigheden in onze fabrieken.

Daarnaast doet Fairwear jaarlijks een ‘audit’ bij Zeeman. Ze checken hoe de arbeidsomstandigheden zijn in de fabrieken die voor ons werken. En ze kijken wat we hebben gedaan om verbeteringen door te voeren. De uitkomsten komen in een rapport te staan dat iedereen kan lezen op de website van Fairwear.