back

Verklaring van

Overeenstemming.

Op de labels van de artikelen die worden gezien als Persoonlijk Beschermingsmiddel (PBM), zoals ovenwanten, pannenlappen en sommige handschoenen, verwijzen we naar een Verklaring van Overeenstemming. Zo kunt u er altijd van uit gaan dat de artikelen zijn geproduceerd volgens de Europese richtlijnen voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Wilt u meer weten over het artikel dat u heeft aangeschaft? Bekijk dan hier de verklaringen conform Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen.