back

Zuinig op onze maatschappij.

Zeemanschool.

We zijn zuinig op talent en ambitie. We leiden onze medewerkers op en geven ze kansen om te groeien. Al vele jaren bieden we onze winkelmedewerkers via de Zeemanschool de mogelijkheid een beroepsopleiding te volgen of een interne workshop te volgen.

Save the Children India.

Sinds 2005 sponsort Zeeman een school in Mumbai van de organisatie Save The Children India. Deze school ligt vlak naast de wijk Dharavi, de grootste sloppenwijk van Centraal Azië. Elke dag worden 250 gehandicapte kinderen uit deze wijk opgehaald. Ze krijgen een opleiding vanaf de lagere school tot aan een beroepsopleiding. Zo kunnen ze elektricien, timmerman of kapper worden. Kinderen die eerst kansloos leken komen nu in aanmerking voor een echte baan en kunnen in hun eigen inkomen voorzien.

Save Our Sisters India en Bangladesh.

Een ander project van de organisatie Save The Children India waar Zeeman sinds 2009 bij betrokken is: Save Our Sisters India, dat zich bezighoudt met het tegengaan van meisjeshandel en het helpen van de slachtoffers daarvan. De steun van Zeeman is in de jaren 2017 tot 2019 gebruikt voor een project waarin de meest kwetsbare meisjes die in de wijken van Mumbai wonen met veel prostitutie, weerbaar gemaakt worden en een opleiding krijgen zodat ze niet ongewild in de prostitutie terecht komen.

Nu dit project goed loopt is hier een andere sponsor voor gevonden, zodat voor het jaar 2020 met deze sponsoring een nieuwe activiteit gestart kon worden, namelijk het repatriëringsproject. Meisjes die ongewild de prostitutie in gekomen zijn en vervolgens zijn bevrijd krijgen via het Save Our Sisters project een opleiding, en willen vervolgens vaak terug naar hun geboortestreek. Dat is vaak in een ander land, bijv. Bangladesh. Dit stuit vaak op moeilijkheden op diverse gebieden (juridisch, vervoer, grenzen) waardoor het vaak heel lang duurt voor de meisjes weer thuis zijn. Er wordt nu gewerkt aan een infrastructuur die het mogelijk maakt de meisjes sneller naar huis te krijgen zodat ze hun normale leven weer op kunnen pakken.

Vanaf augustus 2019 is Zeeman ook gestart met Save Our Sisters Bangladesh. Vlak buiten de hoofdstad Dhaka wordt een opvanghuis voor meisjes die verhandeld zijn en in de prostitutie terecht zijn gekomen gesteund. Ook hier wordt ook voor een opleiding gezorgd zodat de meisjes weer nieuwe kansen krijgen..

Donaties.

We houden nauwelijks voorraad over. Als er iets over blijft dan doen we dit in de uitverkoop. Als er dan nog iets overblijft of als we spullen hebben die we om een andere reden niet kunnen verkopen, schenken we dit aan een goed doel. We werken met een vaste partner, stichting Sarfath. De goederen die we doneren komen terecht bij mensen die het goed kunnen gebruiken, in Transsylvanië in Roemenië en in Syrië.

Goede, veilige producten.

Duurzaam betekent ook dat we artikelen met een lange levensduur willen aanbieden. Daarom besteden we veel aandacht aan de kwaliteit van onze producten. Een duurzame relatie met een leverancier is van groot belang om de kwaliteit te kunnen borgen. Klanten kunnen op de kwaliteit van onze producten vertrouwen omdat onze leveranciers onze standaarden kennen.

Goede, veilige producten.

Duurzaam betekent ook dat we artikelen met een lange levensduur willen aanbieden. Daarom besteden we veel aandacht aan de kwaliteit van onze producten. Een duurzame relatie met een leverancier is van groot belang om de kwaliteit te kunnen borgen. Klanten kunnen op de kwaliteit van onze producten vertrouwen omdat onze leveranciers onze standaarden kennen.

We testen de kwaliteit van onze artikelen.

Alle artikelen voldoen aan onze kwaliteitsstandaarden. We letten goed op de kwaliteit van onze artikelen. Natuurlijk zijn er de wettelijke vereisten waar een product aan moet voldoen. Maar niet alles is in de wet vastgelegd en daarom hebben we ook zelf kwaliteitseisen vastgesteld. Zo werken we volgens vaste, algemene kwaliteitsstandaarden. Daarnaast meten we regelmatig de kwaliteit van onze producten. Een eenvoudige test doen we zelf. Als de test moeilijker is, gaan we naar een laboratorium. Zo doen we wastesten, krimptesten, kleurechtheidstesten en pluistesten. We vinden dat de kwaliteit van onze artikelen altijd goed moet zijn. Maar goed is meestal goed genoeg. Daardoor kunnen we de prijzen laag houden.

Steekproeven.

Om te voorkomen dat de testartikelen beter zijn dan de artikelen die straks in de winkel komen te liggen, doen we ook regelmatig steekproeven met (risico)artikelen uit onze winkels. We laten die testen door TÜV Rheinland. In 2019 zijn 454 steekproeven gehouden. 96% van de artikelen voldeed aan de strenge normen die Zeeman hanteert.

Oeko-Tex.

Sinds 2013 heeft Zeeman een eigen Oeko-Tex®certificering. Dit is een extra garantie dat in onze producten geen verboden chemicaliën gebruikt zijn. Van onze collecties kleding en textiel is 75% geproduceerd volgens deze Oeko-Tex® standaard.

Doelstellingen & resultaten.

% steekproeven gedaan in de rapportage periode met een goed resultaat.

Aantal artikelen uit de verkoop.

Doelstellingen & resultaten.

% steekproeven gedaan in de rapportage periode met een goed resultaat

2015: 88%

2016: 97%

2017: 96%

2018: 96%

2019: 96%

Doelstelling 2020: 97%Aantal artikelen uit de verkoop

2015: 24

2016: 22 

2017: 15 

2018: 17 

2019: 19