Goede, veilige producten.

We voelen ons sterk verantwoordelijk voor de veiligheid en de kwaliteit van onze producten. Daarom houden we scherp in de gaten hoe onze producten worden gemaakt.

Onafhankelijke TÜV testen.

Om er zeker van te zijn dat de producten aan alle eisen voldoen, laten we de artikelen sinds 2013 overal ter wereld testen door het onafhankelijke testlaboratorium TÜV Rheinland. Pas als de testrapportages goedgekeurd zijn, mogen de artikelen per schip naar Europa.

Leveranciershandboek.

In het leveranciershandboek van de kwaliteitsafdeling van Zeeman staat per productgroep aangegeven wat de producteisen zijn. Zo mogen er geen chemicaliën of andere schadelijke stoffen in onze artikelen zitten. Artikelen mogen bij gebruik nooit gevaarlijk zijn (denk met name aan kinderkleding of speelgoed). En we letten scherp op brandveiligheid.

Steekproeven.

Om te voorkomen dat de testartikelen beter zijn dan de artikelen die straks in de winkel komen te liggen, doen we ook regelmatig steekproeven met (risico)artikelen uit onze winkels. We laten die testen door TÜV Rheinland. In 2017 zijn 350 steekproeven gehouden. 4% van de artikelen voldeed niet aan de veiligheidsnormen die Zeeman hanteert, 96% was in orde. Waar nodig zetten we verbetertrajecten in.

Oeko-Tex.

Sinds 2013 heeft Zeeman een eigen Oeko-Tex®certificering. Dit is een extra garantie dat in onze producten geen verboden chemicaliën gebruikt zijn. We produceren een steeds groter deel van onze collectie volgens deze Oeko-Tex®standaard.