back

Zuinig blijven in een uitzonderlijk jaar.

Bekijk hier ons MVO verslag 2020 >

Een uitdagend jaar om zuinig te blijven.

Bekijk hier ons MVO verslag 2020 >

Voorwoord van de CEO.

"Ook in dit uitzonderlijke coronajaar blijven we op een verantwoorde manier ondernemen. 2020 was in dit perspectief belangrijker dan ooit. We zijn trouw gebleven aan onze principes en hebben de dialoog met onze stakeholders en leveranciers op een transparante manier gevoerd. Met oog voor elkaar. De COVID-19 pandemie heeft ook laten zien hoe groot de wederzijdse afhankelijkheid is binnen de wereldwijde toeleveringsketen en ook hoe kwetsbaar de keten zelf is. Lockdowns in onze productielanden en in Europa hadden direct impact op onze partners en op onze bedrijfsvoering. We hebben daardoor kunnen zien welke gevolgen ons handelen dieper in de keten heeft en hebben hier onze verantwoordelijkheid genomen. Onder meer door onze afspraken na te komen ophet gebied van betalingstermijnen en volume-afnames en door de lonen van fabrieksarbeiders in Bangladesh en India voor ons aandeel te compenseren tijdens de lockdown in die landen."

Voorwoord van de CEO.

"2021 was weer een jaar vol uitdagingen. De winkelsluitingen in Europa hadden direct impact op onze bedrijfsvoering en op onze partners. De goederenstroom raakte verstoord, mede door een tekort aan containers. Ook werd het aanbod van grondstoffen schaars door de grote vraag. Ondanks corona hebben we de dialoog met onze stakeholders en leveranciers op een transparante manier gevoerd. We houden oog voor elkaar. En door onze gezonde financiële basis hebben we in 2021 opnieuw een goed resultaat behaald."

Ons doel. Onze impact.

Wat we bereikt hebben in 2020.

Ons doel. Onze impact.

En de inzet die van Zeeman verwacht wordt om de doelen te bereiken.

Fabrieken waar het verschil tussen minimum, feitelijk en leefbare loon inzichtelijk is gemaakt.

33%


Kwaliteitssteekproeven met goed resultaat.

97%

Duurzaam katoen t.o.v.
totale katoenconsumptie.

42%


Totaal duurzame materialen t.o.v. totale consumptie.

29%

Alle grote verbeterpunten uit fabrieksaudits zijn voor

100%

gecorrigeerd.


89,7%

van de werknemers is vrouw.

67,3%

van het management is vrouw.

Fabrieken in het Verre Oosten en in Turkije waar het verschil tussen minimum, daadwerkelijk en leefbaar loon inzichtelijk is gemaakt.

33%


% steekproeven gedaan in de rapportageperiode met een goed resultaat.

98%

% duurzaam katoen t.o.v. totale katoenconsumptie.

59%


% totaal duurzame materialen in kleding en textiel t.o.v. totale consumptie.

39%

% gecorrigeerde grote verbeterpunten Zeeman social audit.

100%


89,9%

van de werknemers is vrouw.

63,6%

van het management is vrouw.

“Zeeman wil verantwoord ondernemen in de hele keten. Van de katoenplukker tot de consument en alles daartussenin.

“Het gaat erom dat Zeeman verantwoordelijkheid neemt voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de hele keten.

Steeds meer duurzaam katoen.

Om collectiebreed te kunnen verduurzamen en wereldwijd de milieu-impact van de katoenproductie te verminderen, werken we sinds 2015 samen met het Better Cotton Initiative (BCI). Het Better Cotton Initiative is een organisatie die zich wereldwijd inzet voor betere omstandigheden in de katoensector. BCI helpt boeren hun katoen op een betere manier te verbouwen. Dat moet aan de ene kant leiden tot meer katoenopbrengst en dus meer geld voor de boeren. En aan de andere kant tot een efficiëntere manier van werken met minder chemicaliën. Dat betekent: minder energie, minder water en minder schade aan het milieu.

Steeds meer duurzaam katoen - tekst volgt.

tekst volgt.