back

Zuinig op het milieu.

Water- en chemicaliënmanagement.

 

Milieu impact productie.

De grootste milieu-impact van onze productie ligt dieper in onze toeleveringsketen. Namelijk daar waar onze artikelen gewassen, geverfd en geprint worden. We noemen dit ook wel de natte processen. Om dit probleem aan te pakken hebben we in 2018 een roadmap opgesteld waar verschillende acties uit voortkomen. In 2019 hebben we een self-assessment vragenlijst uitgezet naar onze leveranciers om inzichtelijk te krijgen welke processen er plaatsvinden in de fabrieken waar we direct mee samenwerken en welke processen worden uitbesteed. Vaak worden de natte processen aan fabrieken uitbesteed waar wij niet direct mee samenwerken, waardoor het moeilijker is om invloed uit te oefenen.

We hebben alle ververijen en wasserijen gevraagd de self-assessment vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst bestond uit algemene vragen over de facility, zoals adresgegevens en de naam van de verantwoordelijke voor milieu- en chemicaliën management. Maar ook inhoudelijke vragen die ons helpen om de milieu impact in te schatten. We hebben bijvoorbeeld in kaart gebracht of de faciliteiten hun waterverbruik meten en of ze een waterzuiveringssysteem gebruiken om het water te reinigen. Daarnaast hebben we gevraagd of de faciliteiten beschikken over environmental audit rapporten of andere milieu certificaten. In 2020 gaan we de ontvangen data verifiëren en actieplannen opstellen per faciliteit om waar nodig de negatieve impact op het milieu terug te dringen.

Chemicaliënmanagement. 

Voor de productie van onze artikelen zijn chemicaliën nodig. Ze worden gebruikt om grondstoffen, zoals katoen, te verbouwen, maar ook om machines  tijdens productieprocessen als printen en verven te reinigen. We willen dat alle stoffen die gebruikt worden om onze producten te maken veilig zijn voor mens en milieu. Daarom hebben we sinds 2011 een Restricted Substances List (RSL). Deze lijst bevat de limieten voor chemicaliën in eind producten. In 2019 hebben we deze lijst verder uitgebreid met chemicaliën die niet meer mogen worden gebruikt tijdens het productieproces omdat ze onveilig zijn voor de mensen die ermee werken of schade kunnen toebrengen aan het milieu. Onze nieuwe Manufacturing Restricted Substances List (MRSL) is te vinden op onze website. In 2020 willen we inzetten op capacity building en onze leveranciers trainen op het verantwoordelijk gebruik van chemicaliën. Van de aanschaf en het sourcen naar betere en veiligere alternatieven voor chemicaliën, het dragen van beschermende kleding tijdens gebruik tot het tegengaan van het vrijkomen van  chemicaliën in het milieu.

Doelstellingen en resultaten.

Duurzame grondstoffen
en materialen.

% Better Cotton ingekocht door Verre Oosten en Turkije leverancier.

Circulaire
economie.

% gerecycled afval.

Milieuvervuiling fabrieken.

% inkoopwaarde dat bij wet processing units met een waterzuiveringssysteem (ETP) is geproduceerd.

Duurzame grondstoffen en materialen
% Better Cotton ingekocht door Verre Oosten en Turkije leverancier
2015: 2%

2016: 6,5%

2017: 8,6%

2018: 10,4%

Doel 2019: 20%. Behaald: 24% 

Doelstelling 2020: 25%

Circulaire economie
% gerecycled afval

2019: 88,9%

Doelstelling 2020: 90%

Milieuvervuiling fabrieken
% inkoopwaarde dat bij wet processing units met een waterzuiveringssysteem (ETP) is geproduceerd. 

Doelstelling 2020: 90%